Algemene Voorwaarden

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van CasinosVergelijken.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CasinosVergelijken.nl is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verantwoording/aansprakelijkheid:

Wij van CasinosVergelijken.nl hebben deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

De op onze website CasinosVergelijken.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen op CasinosVergelijken.nl zonder voorafgaande mededeling. CasinosVergelijken.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op CasinosVergelijken.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Op bepaalde onderdelen kunnen gebruikers zelf inhoud plaatsen op onze website. CasinosVergelijken.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig spoedig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op onze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CasinosVergelijken.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

CasinosVergelijken.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CasinosVergelijken.nl en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CasinosVergelijken.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van onze website op te nemen in een frameset, i-frame of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Bij gebruik van materiaal afkomstig van deze website heeft u toestemming nodig en verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

Verwijzingen naar andere websites:

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. CasinosVergelijken.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

De beste Online Casino's